Metallic Boxes

1 - 9 of 9
:
:
 • MFG Part #: 880S2
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656422175
  Online Part #: 290663


 • MFG Part #: 880W2
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656410957
  Online Part #: 6095


 • MFG Part #: 880M2
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656422173
  Online Part #: 45937


 • MFG Part #: SB3084
  Brand Name: Hubbell Premise Wiring
  UPC: 78358582994
  Online Part #: 40785


 • MFG Part #: 895TCAL
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656401725
  Online Part #: 5954


 • MFG Part #: 895
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656427631
  Online Part #: 6255


 • MFG Part #: 828TCAL
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656405452
  Online Part #: 6013


 • MFG Part #: 828R
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656426646
  Online Part #: 6233


 • MFG Part #: 827B
  Brand Name: Wiremold
  UPC: 78656452420
  Online Part #: 6378


1 - 9 of 9